škola

Příprava předškoláka na vstup do ZŠ

1 650

Pracovní seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogů v oblasti pedagogické diagnostiky dětí předškolního věku. Cílem kurzu je:

  • zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti
  • poskytnutí účastníkům konkrétní metodické postupy v oblastech grafomotorických dovedností a schopností, smyslového vnímání, matematických představ a jazykové roviny, jejichž základy jsou velmi důležité pro úspěšný start do 1. třídy ZŠ a jsou výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte.

Délka kurzu: 18 hodin


přednášející
termín Středa 11. 1. 2017 8:30 - 12:30
Čtvrtek 9. 2. 2017 8:30 - 13:00
Pondělí 10. 4. 2017 8:30 - 12:30
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro učitelé MŠ, učitelé přípravných tříd, učitelé 1. třídy ZŠ
zaměření
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Olomoucká 25
Prostějov  796 01
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz