škola

Příprava předškoláka na vstup do ZŠ

1 650

Pracovní seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogů v oblasti pedagogické diagnostiky dětí předškolního věku. Cílem kurzu je:

  • zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti
  • poskytnutí účastníkům konkrétní metodické postupy v oblastech grafomotorických dovedností a schopností, smyslového vnímání, matematických představ a jazykové roviny, jejichž základy jsou velmi důležité pro úspěšný start do 1. třídy ZŠ a jsou výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte.

Délka kurzu: 18 hodin


přednášející
termín Středa 11. 1. 2017 8:30 - 12:30
Čtvrtek 9. 2. 2017 8:30 - 13:00
Pondělí 10. 4. 2017 8:30 - 12:30
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro učitelé MŠ, učitelé přípravných tříd, učitelé 1. třídy ZŠ
zaměření
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Palackého 151/10
Prostějov  796 01
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz