škola

Studium pedagogiky pro asistenty pedagogů

6 500

Vzdělávací kurz je zaměřen na získání znalostí a dovedností pro činnost asistenta pedagoga.

Studium  pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 22, odstavce 1, písmena b) zákona číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 písmena b) vyhlášky č. 317/2005 Sbírky, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému. Pro zájemce s ukončeným středním vzděláním (maturitní vysvědčení nebo výuční list). Kurz je kareditován pod č.j. MSMT-25072/2016-2-771.

Podmínky ukončení: 75% účast, písemná práce a zkouška

Účastníci po absolvování obdrží certifikát s celostátní platností.

Délka kurzu: 80 hodin (praxe 40 hodin dobrovolná)


přednášející
termín čtvrtek 28. 9. 2017, 7:30 - 15:00
pátek 6. 10. 2017, 15:00 - 18:45
sobota 7. 10. 2017, 7:30 - 15:00
neděle 8. 10. 2017, 7:30 - 15:00
sobota 14. 10. 2017, 7:30 - 15:00
sobota 21. 10. 2017, 7:30 - 15:00
neděle 22. 10. 2017, 7:30 - 15:00
středa 25. 10. 2017, 14:30 - 19:45
pátek 10. 11. 2017, 13:00 - 19:00 závěrečné zkoušky
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro Zájemci o povolání asistent pedagoga s ukončeným středním vzděláním
zaměření /
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko Přerov
Kouřílkova 1028/8
Přerov  750 02
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz