Zvláštnosti dětské psychiky I.

Zvláštnosti dětské psychiky I.

650

Kurz je zaměřen na zvláštnosti dětské psychiky v konkrétních projevech prožívání a chování dítěte. Obsahem semináře bude psychologická charakteristika dítěte předškolního a mladšího školního věku z pohledu zvláštností, které se přechodně v psychice dětí objevují. Diskutovány budou projevy konkrétních zvláštností (např. eidetismus, konkretismus, labilita aj.) v prožívání a chování dítěte. Zdůrazněn bude respekt k vývojovým zvláštnostem dítěte ze stran pedagogů či rodičů.

Seminář nabízí, pod vedením odborníka, vzájemnou konzultaci, reflexi a vzájemnou výměnu zkušeností pedagogů z praxe ke konkrétnímu případu projevů prožívání a chování dítěte.

Na kurz navazuje kurz Zvláštnosti dětské psychiky II., který nabízí pod vedením odborníka vzájemnou konzultaci, reflexi a výměnu zkušeností z praxe. Cena obou kurzů (2×4 hodiny) činí 1200 Kč.

Délka kurzu: 4 hodiny

 


přednášející
termín pátek 7. 4. 2017, 13:00 - 16:00
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro Učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, vychovatelé ŠD, speciální pedagogové, asistenti pedagogů
zaměření / / /
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko Olomouc
Stupkova 18
Olomouc  779 00
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz