Zvláštnosti dětské psychiky I. a II.

Zvláštnosti dětské psychiky I. a II.

1 200

Kurz, složený ze dvou částí, je zaměřen na zvláštnosti dětské psychiky v konkrétních projevech prožívání a chování dítěte.

V první části kurzu bude obsahem semináře psychologická charakteristika dítěte předškolního a mladšího školního věku z pohledu zvláštností, které se přechodně v psychice dětí objevují. Diskutovány budou projevy konkrétních zvláštností v prožívání a chování dítěte. Zdůrazněn bude respekt k vývojovým zvláštnostem dítěte ze stran pedagogů či rodičů.

Ve druhé části seminář navazuje svou problematikou a zaměřením na Zvláštnosti dětské psychiky I., jehož absolvování je podmínkou pro účast na druhé části. Seminář nabízí, pod vedením odborníka, vzájemnou konzultaci, reflexi a vzájemnou výměnu zkušeností pedagogů z praxe ke konkrétnímu případu projevů prožívání a chování dítěte.

Délka kurzu: 8 hodiny

 


přednášející
termín pátek 7. 4. 2017, 13:00 - 16:00
pátek 28. 4. 2017, 13:00 - 16:00
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro Učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, vychovatelé ŠD, speciální pedagogové, asistenti pedagogů
zaměření / / /
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko Olomouc
Stupkova 18
Olomouc  779 00
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz