škola

Studium pro asistenty pedagoga

7 000

Vzdělávací kurz je zaměřen na získání znalostí a dovedností pro činnost asistenta pedagoga.

Studium pro asistenty pedagoga podle § 20 zákona číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sbírky, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému. Pro zájemce s ukončeným středním vzděláním (maturitní vysvědčení nebo výuční list).

Kurz je akreditován pod č.j. MSMT-364/2017-2-189 (doklad o akreditaci naleznete zde)

Účastníci po absolvování obdrží certifikát s celostátní platností, který opravňuje úspěšného absolventa k výkonu povolání asistenta pedagoga v jakémkoliv školském zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, dětský domov se školou)

Délka kurzu: 80 vyučovacích hodin teorie a 40 hodin praxe

Obsazeno

Podmínky ukončení:

  • absolvování praxe ve školském zařízení
  • 80% účast při vyučování
  • písemná práce
  • zkouška (test, ústní zkouška a obhajoba písemné práce)

Rámcový rozvrh vyučovacího dne: po každém bloku (3 vyučovací hodiny = 135 minut) 15 minutová přestávka


přednášející
termín pátek 28. 6. 2019, 12:00 - 20:00
pondělí 1. 7. 2019, 8:00 - 16:30
úterý 2. 7. 2019, 8:00 - 16:30
středa 3. 7. 2019, 8:00 - 16:30
čtvrtek 4. 7. 2019, 8:00 - 16:30
pátek 12. 7. 2019, 12:00 - 20:00
pátek 19. 7. 2019, 12:00 - 20:00
pátek 26. 7. 2019, 12:00 - 20:00
čtvrtek 26. 9. 2019, 15:00 - 18:00 zkouška
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro Zájemci o povolání asistent pedagoga s ukončeným základním vzděláním
zaměření /
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko Olomouc
Stupkova 18
Olomouc  779 00
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz