29069699_s

Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku a uměleckých odborných předmětů

9 500

Studium pedagogiky podle §22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a §3 odstavce 2 písmena a) vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérními systému.

Cíl studia:

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.

Struktura kurzu:

  • základy pedagogiky a didaktiky (obecná pedagogika, základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů, teorie výchovy, základy sociální pedagogiky)
  • základy psychologie pro pedagogy (obecná psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie, pedagogická psychologie, sociální interakce ve škole a sociálně psychologiecké dovednosti pedagoga)

Ukončení kurzu:

Ústní zkouška před komisí a obhajoba písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě práce získá absolvent osvědčení s celostátní platností. Kurz je akreditován MŠMT pod č.j. 32560/2016-1-972

Délka kurzu: 120 hodin výuky

 


přednášející
termín Pátek 5. 1. 2018, 14:30 - 20:30
Sobota 6. 1. 2018, 8:00 - 16:30
Neděle 7. 1. 2018, 8:00 - 16:30
Pátek 12. 1. 2018, 14:30 - 20:30
Sobota 13. 1. 2018, 8:00 - 16:30
Neděle 14. 1. 2018, 8:00 - 16:30
Pátek 19. 1. 2018, 14:30 - 20:30
Neděle 21. 1. 2018, 8:00 - 16:30
Pátek 26. 1. 2018, 14:30 - 20:30
Sobota 27. 1. 2018, 8:00 - 16:30
Neděle 28. 1. 2018, 8:0 - 16:30
Pátek 2. 2. 2018, 14:30 - 20:30
Sobota 3. 2. 2018, 8:00 - 16:30
Neděle 4. 2. 2018, 8:00 - 16:30
Pátek 9. 2. 2018, 13:30 - 20:30 zkouška a obhajoba
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro učitelům odborných předmětů SŠ; učitelům praktického vyučování a odborných praxí VOŠ; učitelům uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatořích; učitelům jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky
zaměření
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko Olomouc
Stupkova 18
Olomouc  779 00
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz