kindergarten-504672_960_720

Studium pedagogiky pro pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost

9 500

Toto studium je realizováno podle § 22 odstavce 1 písmene b) zákona číslo 563/2004 Sbírky, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odstavce 2 písmene c) vyhlášky číslo 317/2005 Sbírky, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému, ve znění pozdějších předpisů.

Studium je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace pro výkon činnosti pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, kteří získali minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání.

Absolvent se specializací pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost, získá kompetence k projektování, realizování, řízení a evaluování výchovné a vzdělávací činnosti zaměřené na oblast volného času dětí, žáků, studentů a dalších dospělých zájemců.

Studium je akreditováno MŠMT pod č.j. 13671/2017-2-720.

Podmínky ukončení:

80% účast, zkouška před komisí, závěrečná písemná práce

Účastníci po absolvování kurzu obdrží certifikát s celostátní platností

Délka kurzu: 120 hodin


přednášející
termín středa 22. 5. 2019, 12:30 - 20:30
sobota 25. 5. 2019, 8:00 - 16:30
neděle 26. 5. 2018, 8:00 - 16:30
pátek 7. 6. 2019, 14:00 - 20:00
pátek 14. 6. 2019, 14:00 - 20:00
sobota 15. 6. 2019, 8:00 - 16:30
neděle 16. 6. 2019, 8:00 - 16:30
pátek 21. 6. 2019, 14:00 - 20:00
sobota 22. 6. 2019, 8:00 - 16:30
neděle 23. 6. 2019, 8:00 - 16:30
čtvrtek 4. 7. 2019, 14:00 - 20:00
pátek 5. 7. 2019, 8:00 - 16:30 + zkoušky
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro zájemci o povolání pedagoga volného času
zaměření
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko Olomouc
Stupkova 18
Olomouc  779 00
kontaktní osoba
Mgr. Bc. Gabriela Obšilová
telefon: 582 348 520
mobil: 725 465 007
e-mail: g.obsilova@scholaservis.cz