4634809 - kid singing, with black microphone on white background

Kurz primární logopedické prevence

4 800

Vzdělávací program je určen pro budoucí logopedické asistenty. Vychází z Metodického doporučení č.j. 14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství.  Obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje teoretické přednášky i praktické semináře vedené interaktivním způsobem o metodách a formách rozvoje řečových funkcí u dětí předškolního a mladšího školního věku, včetně ukázky logopedické diagnostiky. Praktická část obsahuje ukázku logopedické péče a práci frekventantů s dětmi přímo na svém pracovišti.

Délka kurzu: 40 hodin výuky a 20 hodin praxe s dětmi


přednášející
termín pondělí 21. 8. 2017, 9:00 - 17:00
úterý 22. 8. 2017, 9:00 - 17:00
středa 23. 8. 2017, 9:00 - 17:00
čtvrtek 24. 8. 2017, 9:00 - 17:00
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro Učitelé MŠ, učitelé přípravných tříd, speciální pedagogové, asistenti pedagogů
zaměření /
šablona šablona I/3.1
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko Olomouc
Stupkova 18
Olomouc  779 00
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz