škola

Studium pro asistenty pedagoga

7 000

Vzdělávací kurz je zaměřen na získání znalostí a dovedností pro činnost asistenta pedagoga.

Studium pro asistenty pedagoga podle § 20 zákona číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sbírky, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému. Pro zájemce s ukončeným středním vzděláním (maturitní vysvědčení nebo výuční list).

Kurz je akreditován pod č.j. MSMT-364/2017-2-189 (doklad o akreditaci naleznete zde)

Účastníci po absolvování obdrží certifikát s celostátní platností, který opravňuje úspěšného absolventa k výkonu povolání asistenta pedagoga v jakémkoliv školském zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, dětský domov se školou)

Délka kurzu: 80 vyučovacích hodin teorie a 40 hodin praxe

OBSAZENO

Podmínky ukončení:

  • 80% účast
  • písemná práce
  • zkouška (test, ústní zkouška a obhajoba písemné práce)

Rámcový rozvrh vyučovacího dne: po každém bloku (3 vyučovací hodiny = 135 minut) 15 minutová přestávka


přednášející
termín čtvrtek 28. 3. 2019, 12:00 - 20:00
středa 3. 4. 2019, 12:00 - 20:00
sobota 6. 4. 2019, 8:00 - 16:30
středa 10. 4. 2019, 12:00 - 20:00
pátek 12. 4. 2019, 13:00 - 19:00
sobota 13. 4. 2019, 8:00 - 10:00
čtvrtek 25. 4. 2019, 15:00 - 19:00
pátek 26. 4. 2019, 12:00 - 20:00
pondělí 6. 5. 2019, 15:00 - 20:00 zkoušky
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro Zájemci o povolání asistent pedagoga s ukončeným středním vzděláním
zaměření /
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko Olomouc
Stupkova 18
Olomouc  779 00
kontaktní osoba
Mgr. Bc. Gabriela Obšilová
telefon: 582 348 520
mobil: 725 465 007
e-mail: g.obsilova@scholaservis.cz