škola

Interaktivní seminář zaměřený na možnosti, jak může učitel pracovat s žákovou motivací.

2 300

Účastník

 • získá základní teoretické informace k problematice motivace žáků
 • pozná způsoby, jak ve vyučování pracovat s motivací žáků
 • nacvičí si vybrané praktické postupy k motivování žáků
 • analyzuje a reflektuje svůj přístup k motivování žáků ve své praxi.

Vzdělávací akce je připravena pro ty účastníky, kteří hledají další způsoby, jak ve vyučování pracovat s motivací žáků. V průběhu semináře si vyzkoušejí praktické způsoby motivace a budou je společně s lektorem reflektovat. Budou to například: poskytování popisné zpětné vazby žákům, motivování rozhovorem, učební styly, zásady pedagogické komunikace apod. Analyzují také svůj přístup k motivování žáků ve své praxi.

Přehled možných témat, na něž se můžeme během semináře zaměřit:

 • Alfa box na téma motivace žáků, kdo je zodpovědný za motivaci žáků
 • Alderferova motivační pyramida, stimulace-motivace
 • Měl bych-musím-chci
 • Motivace žáka formativním hodnocením
  • práce s cíli, sebehodnocení a vrstevnické hodnocení, nastavení kritérií
  • poskytování popisné zpětné vazby
 • Sebeúcta, sebevědomí; motivování žáků rozhovorem
 • Porovnávání motivování žáků mimo školu a ve škole
 • Učební styly a jejich využití při motivaci žáků

Lektor: PhDr. Libor Kyncl – lektor, mentor a systemický kouč

Vystudoval FF MU Brno, učitelský obor jazyk český – dějepis. Po 16 letech učitelské praxe na Gymnáziu Hustopeče a SOŠ knihkupecké Brno působil 1 rok na České školní inspekci. Jako lektor se zaměřuje na program RWCT, osobnostní a sociální výchovu, klíčové kompetence, kooperativní vyučování, metody aktivního učení, formativní hodnocení, čtenářskou gramotnost, etickou výchovu, koučování, mentoring a mentorské dovednosti, lektorské dovednosti…

Seminář je určen pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ a učitele SŠ

datum: čtvrtek 5. 1. 2023
téma: Motivace žáka
cena: 2 300 Kč
lektor: PhDr. Libor Kyncl
časová dotace: 8 hodin

místo: Scholaservis Prostějov


přednášející
termín datum: čtvrtek 5. 1. 2023
místo konání: Scholaservis Prostějov
uzávěrka12.11.2022
určeno pro
zaměření /
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko dvpp

 
kontaktní osoba
Mgr. Zdeňka Roháčková
mobil: 775 033 326
e-mail: z.rohackova@scholaservis.cz