18498443 - kid boy playing with construction set over white background

Dílčí zkouška pro absolventy profesní zkoušky

2 000

Dílčí zkouška pro absolventy profesní zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, 69-017-M cena 2000 Kč

Profil absolventa: Můžete pracovat jako kvalifikované chůvy v dětských skupinách.

Vstupní předpoklady: Osvědčení o absolovování zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Výklad Novely zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině:

Od 1. 7. 2022 (pro poskytovatele s oprávněním vzniklým před účinností zákona až od 1. 10. 2024) začne platit nová podmínka, že při péči o děti bude vždy alespoň jedna z pečujících osob muset mít novou profesní kvalifikaci Chůva pro děti v dětské skupině. Z hlediska bezproblémového provozu bude výhodné, když si časem odbornost doplníte. Obě profesní kvalifikace se částečně překrývají, takže absolvent MPSV ČR – Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M – bude moci složit jen ty části, kterými se nová profesní kvalifikace liší.

Organizace kurzu

Obsah:

 • Základy první pomoci (resuscitace, stabilizovaná poloha, obecné postupy při poranění a úrazech)
 • Odborná příprava s lektorkou ke zkoušce
 • Diskuze

Délka kurzu: 8 hodin

Vstupní předpoklady:

 • Osvědčení o absolovování zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Přípravný kurz (kurz probíhá v on-line prostředí program meet a clasroom):

 • 20.4.2023 od 18:00 do 22:00 teorie a legislativa k problematice chůva
  28.4.2023 od 14:00 do 18:00 kurz první pomoci
 • Přípravný kurz je online formou / přes pc/ popmocí programu meet a clasroom

Zkouška (termín určen na přípravném kurzu)

 • Probíhá prezenční formou /osobně/ v akreditovaných prostorách Scholaservisu Prostějov.
 • Adresa zkoušky: Palackého 151/10, Prostějov 796 01
 • Zkouška je stanovena zhruba měsíc po absovlovaní přípravného kurzu / víkendový termín/

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Holásková
metodik DVPP a koordinátor online kurzů
mobil:731 503 938
e-mail:e.holaskova@scholaservis.cz


přednášející
termín Přípravny kurz
20.4.2023 od 18:00 do 22:00 teorie a legislativa k problematice chůva
28.4.2023 od 14:00 do 18:00 kurz první pomoci


Vše se uskuteční online formou přes program meet a clasroom

Zkouška je následně prezenční podobou. Na adrese: Palackého 151/10, Prostějov 796 01 (vše řekneme na přípravném kurzu)
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro Zájemci o povolání chůvy
zaměření / /
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko DALŠÍ VZDĚLAVÁNÍ

 
kontaktní osoba
Ing. Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz