škola

Studium pro asistenty pedagoga

6 500

Vzdělávací kurz je zaměřen na získání znalostí a dovedností pro činnost asistenta pedagoga.

Studium  pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 20 zákona číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sbírky, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému. Pro zájemce s ukončeným středním vzděláním (maturitní vysvědčení nebo výuční list). Kurz je akreditován pod č.j. MSMT-364/2017-2-189.

Podmínky ukončení:

75% účast, zkouška, obhajoba písemné práce

 

Účastníci po absolvování obdrží certifikát s celostátní platností.

Délka kurzu: 80 hodin výuky (praxe 40 hodin dobrovolná)

Místo konání v Brně: COWO, Moravské náměstí 4, 2. patro


přednášející
termín pátek 25. 5. 2018, 8:30 - 16:30
sobota 26. 5. 2018, 8:30 - 16:30
neděle 27. 5. 2018, 8:30 - 16:30
sobota 9. 6. 2018, 8:30 - 16:30
neděle 10. 6. 2018, 8:30 - 16:30
pátek 15. 6. 2018, 8:30 - 16:30
sobota 16. 6. 2018, 8:30 - 16:30
neděle 17. 6. 2018, 8:30 - 16:30
sobota 30. 6. 2018, 8:30 - 12:30 zkoušky
uzávěrkapo termínu, na seminář se již není možné přihlásit
určeno pro Zájemci o povolání asistent pedagoga s ukončeným středním vzděláním
zaměření /
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko Brno
adresa bude upřesněna
 
kontaktní osoba
Mgr. Bc. Gabriela Obšilová
telefon: 582 348 520
mobil: 725 465 007
e-mail: g.obsilova@scholaservis.cz