Šablony

Šablony II.

Vyhlášená Výzva č. 02_18_063 Šablony II ŘO OP VVV. Nabízíme Vám

Semináře DVPP pro MŠ:

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů v MŠ:

2.I/6    Vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ – DVPP (v rozsahu 8 hodin)

 • čtenářská gramotnost
 • matematická gramotnost
 • osobnostně sociální rozvoj
 • polytechnické vzdělávání
 • ICT

 Semináře DVPP pro ZŠ:

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ:

2.II/6   Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP (v rozsahu 8 hodin)

  • čtenářská gramotnost
  • matematická gramotnost
  • cizí jazyky
  • osobnostně sociální rozvoj
 • inkluze
 • polytechnické vzdělávání
 • ICT

2.II/7   Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce (v rozsahu 8 hodin)

2.II/11 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na zapojení metody CLIL do výuky – DVPP

 • v rozsahu 8 hodin (bez aprob. na jazyky)
 • v rozsahu 16 hodin (s aprob. na jazyky)

Semináře DVPP pro školní družiny a školní kluby:

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ŠD/ŠK

2.V/4   Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP (v rozsahu 8 hodin)

 • osobnostně sociální rozvoj
 • inkluze
 • polytechnické vzdělávání
 • ICT

Semináře DVPP pro střediska volného času:

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SVČ

2.VI/4  Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP (v rozsahu 8 hodin)

 • osobnostně sociální rozvoj
 • inkluze
 • polytechnické vzdělávání
 • ICT

Semináře DVPP pro ZUŠ:

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZUŠ

2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ – DVPP (v rozsahu 8h)

 • osobnostně sociální rozvoj
 • inkluze
 • polytechnické vzdělávání
 • ICT

 

Semináře jsou akreditovány MŠMT ČR, popř. čekají na udělení akreditace.