Šablony

Šablony I.

Probíhající Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I vyhlášená ŘO OP VVV. Nabízíme Vám:

Semináře DVPP pro MŠ:

I/2.1    Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ (v rozsahu 40 hodin)

I/2.2    Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ (v rozsahu 16 hodin)

I/2.3    Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ (v rozsahu 16 hodin)

 • čtenářská pregramotnost
 • matematická pregramotnost
 • inkluze

I/2.4    Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ (v rozsahu 24 hodin)

I/3.1    Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ (v rozsahu 60 hodin)

I/3.2    Individualizace vzdělávání v MŠ (v rozsahu 40 hodin)

Semináře DVPP pro ZŠ:

II/2.1   Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP (v rozsahu 16 hodin)

 • čtenářská gramotnost
 • matematická gramotnost
 • inkluze

II/2.2   Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP (v rozsahu 32 hodin)

 • matematická gramotnost
 • cizí jazyky
 • mentoring

II/2.3   Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP (v rozsahu 32 hodin)

II/2.4   Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP (v rozsahu 56 hodin)

 • cizí jazyk

 

II/2.8   Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi (v rozsahu 8 hodin)

II/2.12 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na zapojení metody CLIL do výuky

 • v rozsahu 8h (bez aprob. na jazyky)
 • v rozsahu 16h (s aprob. na jazyky)

Semináře DVPP pro SŠ:

III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP (v rozsahu 8 hodin)

 • inkluze
 • osobnostně sociální rozvoj

III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP (v rozsahu 16 hodin)

III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP (v rozsahu 24 hodin)

 

Všechny semináře jsou akreditovány MŠMT ČR.