Šablony

Administrace šablon II.

Nabízíme Vám naše služby při zahájení a realizaci projektu – výzvy č. 02_18_063 Šablony II., vyhlášené ŘO v rámci OP VVV.

Využití šablon II. ve Vaší škole

Z projektu můžete získat pro MŠ, ZŠ, školní družinu či školní klub, SVČ, ZUŠ finanční prostředky na tyto šablony:

 • školního psychologa,
 • asistenta pedagoga,
 • školního kariérového poradce,
 • zapojení ICT technika do výuky,
 • realizaci kurzů DVPP, osobnostně sociální rozvoj pedagogů
 • podporu inkluzivního vzdělávání,
 • podporu polytechnického vzdělávání, ICT
 • podporu rozvoje základních gramotností,
 • rozvoj klíčových kompetencí pedagogů,
 • spolupráci a vzájemné učení pedagogů
 • a další aktivity

Nabídka našich služeb

Zajistíme Vám pomoc či podporu

 • při výběru šablon do projektu
 • při přípravě projektového záměru, tvorby rozpočtu, základního dělení nákladů projektu
 • při podání žádosti, její vyplnění v systému ISKP 14+
 • v rámci konzultací při realizaci a administraci projektu
 • nastavení monitorovacích indikátorů – způsobu vykazování, náležitosti, které musí být splněny, indikátory výstupu a výsledku.

V neposlední řadě Vám poradíme s procesem realizace projektu – obvyklé pozice, jejich pracovní náplně, úvazky, schůzky realizačního týmu, dělba kompetencí, účetnictví, monitorovací zprávy, výběrová řízení, výstupy apod.

 

Výše dotace: od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč (v závislosti na počtu zapojených organizací a počtu dětí)