Šablony

Šablony

Řídicí orgán OP VVV (v gesci MŠMT) vyhlásil v červnu 2016 první vlnu šablon – výzvu pro mateřské a základní školy a posléze v prosinci téhož roku pro střední a vyšší odborné školy. V únoru 2018 byla vyhlášena druhá vlna. Výzva je zaměřena na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Výhodami šablon jsou především jednoduchost, malá administrativní náročnost a také schopnost reflektovat potřeby jednotlivých škol.

AKTUÁLNÍ SEMINÁŘE

Čtenářská gramotnost pro ZŠ (16 hodin) – 27.-28.8.2018 nebo 19.-20.10.2018

Inkluze (16 hodin) – 30.-31.8.2018

Matematická gramotnost (16 hodin) – 19.-20.10.2018

Čtenářská gramotnost pro SŠ (16 hodin) – podzim 2018

Cizí jazyk – AJ (16 hodin) – podzim 2018

Syndrom vyhoření (8 hodin) – podzim 2018

E – nebezpečí, kyberšikana (8 hodin) – podzim 2018

Specifika práce s dvouletými dětmi (24 hodin) – podzim 2018

Osobnostně sociální rozvoj (40 hodin) – podzim 2018

 

V případě zájmu kontaktujte:

Mgr. Zdeňka Roháčková
manažerka obchodu

mobil:775033326
e-mail:z.rohackova@scholaservis.cz

SEMINÁŘE – ŠABLONY I.

Nabídka kurzů DVPP do šablon I. zde.

SEMINÁŘE – ŠABLONY II.

Nabídka kurzů DVPP do šablon II. zde.

ADMINISTRACE – ŠABLONY II.

Nabídku našich služeb naleznete zde.