vzdělávání

pedagogických

pracovníků a středisko

služeb školám

vyhledávání

Vedoucí redakce: Mgr. Miloš Forst

SCHOLA SERVIS, Palackého 8-10, 796 01 Prostějov, PO BOX 219

tel.: +420 582 348 516, +420 582 348 516, 

email: m.forst@scholaservis.cz

 

Informace o předplatném a inzerce: Bc. Dagmar Grulichová

SCHOLA SERVIS, Palackého 8-10, 796 01 Prostějov

tel.: +420 582 349 691, +420 582 349 651, 

email: d.grulichova@scholaservis.cz

 

  • Vydává SCHOLA SERVIS - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
    a středisko služeb školám, Prostějov, příspěvková organizace,
    Palackého 8-10, PO BOX 219, 796 01 Prostějov; IČO: 71177451 
  • vychází 1x měsíčně, uzávěrka příspěvků - vždy 11. každého měsíce 
  • tisk: Střední škola polygrafická Olomouc; rozšiřuje SCHOLA SERVIS Prostějov 
  • ceny celoročního předplatného: 1 výtisk - 300,- Kč | 2 výtisky - 400,- Kč | 4 výtisky - 500,- Kč

 

Aktuality

28. července 2014
SCHOLARIS 2014
PŘEROV 4. 11. 2014 (úterý) v prostorách Gymnázia Jana Blahoslava a SPgŠ Přerov, Denisova 3 (tam co obvykle);
JESENÍK 11. 11. 2014 (úterý) v prostorách SOŠ gastronomie a potravinářství Jeseník, U Jatek 8 (tam co obvykle);
ŠUMPERK 13. 11. 2014 (čtvrtek) v prostorách Gymnázia Šumperk, Masarykovo nám. 8 (tam co obvykle);
PROSTĚJOV 19. 11. 2014 (středa) v prostorách Společenského domu Prostějov (tam co obvykle);
OLOMOUC 26. – 27. 11. 2014 (středa – čtvrtek) v prostorách Střední školy polytechnické Olomouc, Rooseveltova 79 (tam co obvykle).


Bližší informace Vám poskytne Bc. Dagmar Grulichová, tel. 582 349 691, 724 239 092, mail: d.grulichova@scholaservis.cz, info@scholaservis.cz,
nebo Pavel Sekanina tel. 582 341 121, 606 650 782, mail: p.sekanina@scholaservis.cz