vzdělávání

pedagogických

pracovníků a středisko

služeb školám

vyhledávání

Vedoucí redakce: Mgr. Miloš Forst

SCHOLA SERVIS, Palackého 8-10, 796 01 Prostějov, PO BOX 219

tel.: +420 582 348 516, +420 582 348 516, 

email:

 

Informace o předplatném a inzerce: Bc. Dagmar Grulichová

SCHOLA SERVIS, Palackého 8-10, 796 01 Prostějov

tel.: +420 582 349 691, +420 582 349 651, 

email:

 

  • Vydává SCHOLA SERVIS - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
    a středisko služeb školám, Prostějov, příspěvková organizace,
    Palackého 8-10, PO BOX 219, 796 01 Prostějov; IČO: 71177451 
  • vychází 1x měsíčně, uzávěrka příspěvků - vždy 11. každého měsíce 
  • tisk: Střední škola polygrafická Olomouc; rozšiřuje SCHOLA SERVIS Prostějov 
  • ceny celoročního předplatného: 1 výtisk - 300,- Kč | 2 výtisky - 400,- Kč | 4 výtisky - 500,- Kč

 

Aktuality

24. března 2014
SCHOLARIS OLOMOUC
Přehlídka středních škol Scholaris Olomouc se bude konat v termínu 26. - 27. listopadu 2014. Místo konání: SŠ polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79.