Ekonomické služby

Účetnictví

Účetnictví pro příspěvkové organizace, obce, právnické a fyzické osoby

 • vedení a zápisy do účetních knih
 • kontrola účetních dokladů
 • sestavování měsíčních závěrek
 • sestavování ročních závěrek
 • čtvrtletní a roční výkazy zasílané na Krajský úřad
 • čtvrtletní a roční výkazy zasílané do Státní pokladny do CSÚIS
 • sledování a účtování účelových znaků
 • sledování rozpočtů – kraj i obec
 • vypracování statistických výkazů
 • vypracování tabulky finančního vypořádání
 • inventarizace účtů
 • pomoc při zpracovávání projektů
 • poskytování informací o hospodaření subjektu v průběhu zdaňovacího období
 • pomoc při vypracování směrnic v souladu s platnými předpisy
 • pomoc při tvorbě návrhu rozpočtu pro daný subjekt
 • zajišťování poradenské činnosti v odborné agendě finančního účetnictví
 • termínový kalendář – sledování a upozorňování na blížící se termíny vykazování, splatností faktur, vyúčtování, přeposíláním příkazu k úhradě
 • majetková evidence – zpracování inventurních soupisů, zpracování inventury. Řádné označení majetku včetně jeho evidence.

 

Cena za zpracování je stanovena dohodou podle množství a obtížnosti účtování.

Lze zpracovávat samostatně jak mzdy, tak účetnictví.

V případě zájmu kontaktujte:

Karla Procházková – manažer ekonomických služeb

telefon: 602 557 950
e-mail: k.prochazkova@scholaservis.cz