Ekonomické služby

Audit účetnictví

Aby bylo možné řídit školu, společnost a vytvořit správné rozhodnutí, je nutné mít kvalitní zdroj informací. Účetnictví je jedním z těchto zdrojů a proto výstupní informace z něj jsou velmi důležité. O to větší je kladen důraz na jejich správnost.

  • zanalyzujeme vám současný stav vašeho účetnictví
  • upozorníme na rizika a navrhneme řešení, nastavíme kontrolní mechanismy na jejich řízení
  • pomůžeme s tvorbou a aplikací směrnic a vnitřních nařízení

V případě zájmu kontaktujte:

Karla Procházková – manažer ekonomických služeb

telefon: 602 557 950
e-mail: k.prochazkova@scholaservis.cz